Samlingar hösten 2019: 

 

Samlingar våren 2019: 

 • 6 februari 2019
  Professor Martin Kylhammar presenterar och föreläser kring sin nya biografi ”Ett hemligt liv: Verner von Heidenstam och Kate Bang.” 
 • 13 mars 2019
  Professor em. Viveka Adelswärd berättar om hus och deras själ utifrån sin uppskattade bok ”Husens röster”. 
 • 11 april 2019
  Årsmöte och därefter föredrag av konstintendent Stefan Hammenbeck:”Följ med till Wien. Konstnären och författaren Elsa Björkman-Goldschmidt från Linköping som europeiskt tidsvittne mellan två världskrig.”

 

 • 6 september 2018
  Författaren Vibeke Olsson talar över ämnet ”Maskinsång och läsarsång”.

 

 • 9 oktober 2018
  ”Allt om min mamma, schlagertecknaren”. Åsa Christoffersson berättar om sin mamma illustratören Elisabeth Kugelberg Christoffersson

 

Föreläsningar arrangerade av samfundet 2012-2017

 • Med. hedersdoktor Ove Hagelin
  Bokrariteter ur Hagströmerbibliotekets medicinhistoriska samlingar (november 2011)
 • Rektor Leif Skarp
  Medaljen som konstföremål och minnesbärare.
 • Professor Martin Kylhammar
  Strindbergs stridsfrågor i sekelspegel. Om det tidlöst aktuella i Strindbergs civilisationskritik.
 • Jur. dr Gunnar Petri
  Kära fröken Petri … Om Anna Petri och kretsen kring henne.
 • Kanslichef Odd Zschiedrich
  Snille och smak under drygt 225 år. Om Svenska Akademien.
 • Fil. dr Påvel Nicklasson
  Att aldrig vandra vill. Johan Haquin Wallman Sveriges förste arkeolog.
 • Docent Hedda Gunneng
  Brask – opportunist och loser? Om värderingen av Hans Brask efter hans död.
 • F.d. förlagsdirektör Lars Grahn
  Idéer och affär. Ett bokförlag speglar historien. Om förlaget Natur och Kultur.
 • Bibliotekarie Håkan Hallberg
  Från silverbibeln till Sven Stolpe. Ostrogothica i Carolinas samlingar.
 • Tekn. dr. Jan Trofast
  Jacob Berzelius. Den ryktbare östgöten.
 • Bibliotekarie Steingrimur Jonsson
  Biskop Uno von Troils islandicasamling och isländsk bokutgivning i äldre tid.
 • Fil. mag. Anders Fahlbeck
  Villa San Michele.Gästböckerna berättar.
 • Balladsångerskan Marie Länne Persson och Östgöta Brasskvintett
  Källan i Slaka. En bok om svensk folkmusik. Berättarkonsert.
 • Bibliotekarie Mathias von Wachenfeldt
  Aktuellt kring arbetet med stiftsbibliotekets samlingar.
 • Utvecklingsstrateg Per Cullhed
  Bokband som berättar. Några berättelser ur svensk bokbinderihistoria.
 • Professor Hans Helander
  Johannes Magnus. Sveriges siste katolske ärkebiskop och hans verk om goternas och svearnas kungar.
 • Fil. dr Håkan Håkansson
  I apokalypsens skugga. Om Johannes Bureus och stormaktstidens tankevärld.
 • Professor Stephan Borgehammar
  Jungfru Maria i predikningar från Alvastra kloster.
 • Fil. dr Per Stobaeus
  Östgötskt i Lunds universitetsbiblioteks samlingar.
 • Docent Peter Ullgren
  Herrgårdsspöken i östgötska godsmiljöer.
 • Professor Martin Kylhammar
  Sverige, en fransk uppfinning. Franska bilder av Sverige under 100 år.
 • Egyptologen Carolin Johansson och släktforskaren Jonas Lidman
  Sven Fredrik Lidman och hans egyptiska samlingar.
 • Docent Jonas Nordin
  Erik Dahlberg och bilden av 1600-talets Sverige.
 • Litteraturkritikern Magnus Halldin
  Ett litterärt skafferi. Om redaktörsarbetet med Tomas Tranströmers bok ”I arbetets utkanter”.
 • Bibliotekarie Mathias von Wachenfeldt
  Leonhard Fredrik Rääf och hans efterlämnade papper i Linköpings stiftsbibliotek.
 • Fil. dr Valborg Lindgärde
  En östgötsk poetissa – Vad arkiven berättar om Greta Giädda (1682-1753).
 • Fil. dr Arne Sandström
  Vykortets historia – en resa genom Östergötland.
 • Teol. dr o biskop em CarL Axel Aurelius
  Luther i historia och nutid.