Styrelsen för samfundet kunde vid sitt senaste sammanträde glädja sig åt att det vackra trägolvet i bibliotekshallen nu ska slipas och behandlas efter konstens alla regler. Här ser vi en provyta – notera hur ljust det blir! Decenniers smuts ska bort och originalgolvet trollas fram. Ni minns kanske att Lejonfastigheter år 2020 planerade att lägga plastlaminat över hela härligheten, något som samfundets styrelse var med och propagerade hårt emot.

Golvbehandlingen är ett stort jobb och biblioteket kommer därför att hållas stängt hela sommaren. Tråkigt förstås, men helt nödvändigt, anser samfundets styrelse. Biblioteksfilialerna i Berga, Ekholmen, Lambohov, Ljungsbro, Ryd och Skäggetorp kommer istället att hålla extraöppet.

På bilden syns fr.v.: Hans Lindgren, Willy Svahn, Jerker Hallenberg, Åsa Christoffersson, Bengt Nilsson, Gunilla Andersson, Mathias von Wachenfeldt, (saknas gör ordföranden Christer Knuthammar och ledamoten Helena Selbing).


Vi märker att våren äntligen är på väg! I takt med att vi blir alltfler, som vaccineras, växer hoppet om att pandemin äntligen tvingas på reträtt och därmed även förväntningarna om livets återgång till det normala!

Inom Samfundet Linköpings Stiftsbiblioteks Vänner tror vi att möjligheterna att ordna föredrag och andra program snart skall underlättas. Styrelsen hoppas inför hösten 2021 återkomma med olika programförslag med föredrag åtföljda av sedvanliga eftersitsar.

Villkoren för att arrangera föredrag m.m. ter sig ännu något osäkra, om så inte hade varit fallet hade vi redan nu varit igång med planeringen. Vi räknar med att hålla årsmöte i september-oktober och återkommer med kallelse till årsmötet och inbjudan till höstens övriga program.


Syftet med samfundet, som bildades på Linköpings slott den 6 november 1918 med Henric Westman som en av initiativtagarna, är att sprida kännedom om stiftsbiblioteket och dess omfattande äldre samlingar samt bidra med förvärv till samlingarna. Stiftsbiblioteket ingår numera i Linköpings stadsbibliotek medan Samfundet Linköpings Stiftsbiblioteks Vänner, som för övrigt är Sveriges äldsta biblioteksförening, är en fristående förening. Ett sätt att sprida kännedom om biblioteket har genom åren varit utgivningen av skriftserien Linköpings biblioteks handlingar

Stöd till biblioteksverksamheten
Samfundets verksamhet är i första hand inriktad på det äldre, forskningsinriktade bok-och handskriftsbeståndet och på östgötasamlingen. Men hjälp av enstaka gåvor och de donationsfonder som genom å

Vännernas ordförande Christer Knuthammar uttryckte vad vi alla kände: Anna-Karin Palm trollband verkligen sin publik med sin fantastiska suggestiva berättelse om en annan Selma Lagerlöf än den officiella Selma som vi tidigare lärt känna.

ren kommit samfundet till del från generösa givare har vi haft möjlighet att bistå biblioteket med finansiering av nyförvärv bl.a. i form av dyrbarare uppslagsverk, arkivmaterial, kartor m.m. Samfundet har också lämnat bidrag till utgivandet av informationsskrifter rörande bibliotekets samlingar,

Möt andra bokintresserade
Samfundet är en samlingsplats för personer med breda humanistiska intressen med tonvikt på historia, litteratur- och lärdomshistoria samt bokvetenskapens alla aspekter. Vi försöker för våra sammankomster värva föredragshållare bland våra främsta experter inom dessa fält, och föredragen följs ofta av livliga diskussioner.