Samfundets styrelse 2018/2019

Ordförande: Christer Knuthammar
Vice ordförande: Åsa Christoffersson
Sekreterare: Jerker Hallenberg
Kassör: Mathias von Wachenfeldt

Övriga ledamöter: Gunilla Andersson, Lena Axelsson,
Ing-Marie Malmberg, Bengt Nilsson, Helena Selbing,
Willy Svahn samt hedersledamoten Anders Fahlbeck.