Välkommen som medlem! Du kan bli medlem i Samfundet Linköpings stiftsbiblioteks vänner genom att sätta in 150 kr på föreningens bankgiro 450-0419, vänligen ange namn, adress och epost. Du kan också kontakta någon av styrelsens medlemmar via epost eller telefon.