Tidigare föreläsningar:

21 november 2019 – ”Ulrika sockens historia” 

Foto: Åsa Christofferson

Foto till vänster:

Här kommer en bild från senaste föredraget:
Föredrag om Ulrikas historia den 21 november 2019: Annika Johansson berättade om sin forskning om Ulrika socken och bygdens behov av en egen kyrka (invigd 1737), bland annat för att undvika de långa och farliga kyrkvägarna till Kisa, Nykil eller Västra Harg.
Foto: Åsa Christofferson

Denna klena och späda församlingen – som byggdes av några få och fattiga bönders makalösa flit.

Om Ulrika kyrkas tillkomst, bakgrund och församlingens tidiga historia.

Annika Johansson, till vardags församlingsherde i Landeryds församling, har fördjupat sig i dels de två
handskrifter som finns i Stiftsbiblioteket, som beskriver kyrkans tillkomst, och i övriga källor i arkiven.
Fram växer bilden av motstånd och envis kamp, en kamp som vinns mot överheten och motvilliga
grannkyrkoherdar som mest vill värna sina egna rättigheter. När templet i Ulrika står klart, Ulrika
kyrka invigs den 1 juni 1737 av biskop Erik Benzelius, tolkas det av skrivarna som ”den milde Gudens
underliga försyn och omsorg om människorna i Ulrika som fått utstå alla vidrigheter i sitt lovvärda
uppsåt att få en egen kyrka”. Ulrikas första präst får bo inhyst och försörja sig på en ko och några får
och en kålgård, och allmosor, och blir stämd till tinget, anklagad för sabbatsbrott och missbruk av
Guds ord (!), av Viprödslebonden Samuel Larsson.

 

16 oktober 2019 – ”Astrid Lindgren som förläggare”

Astrid Lindgren skapade inte bara Pippi, Emil och Bröderna Lejonhjärta. I 24 år gick hon som en vanlig människa till kontoret på Rabén & Sjögren där hon arbetade som barnboksförläggare. Briljant och djärv även där.

Förläggaren Kjell Bohlund som skrivit boken ”Den okända Astrid Lindgren” berättar om framgångar och konflikter.  

 

(Se recension av boken här)